3 הגביות עדינות יותר במבנה גופן ובקרניהן. העופרים חיים לידן עד גיל שנה.