2 לזכר קרניים רזרוקות וכפופות לאחור,ערכן במלחמות הזכרים על הנחלות.