1 צבי המדבר חי בעדרים קטנים על פני המישורים הצחיחים בגגב.זכר בוגר מתלווה לעדר צבי-ות השוהות בנחלתו ומגרש בחמת זעם זכרים זרים.