אל מדבר הצבאים

גיורא אילני שחר הצבאים בזמנים קדומים , לפני מיליוני שנים , חיו רוב מיני היונקים בסתר צילם וקרירותם של יערות הגעום שבאזורים הטרופיים . בין שאר קבוצות המינים אשר פרו ורבו ביערות הלחים ובסביבתם הקרובה , התפתחו פךסתנים קטנים ובינוניים ולהם קרניים קצרות וחדות , גפיים קצרות וחזקות ונטייה לאכילת עשב ואף בשר חיות קטנות שנזדמנו להם . כדור הארץ כולו החל לשנות פניו . בשולי היערות התפתחו נופי עצים פזורים וביניהם מישורי עשב . חיות היערות הגיבו על הופעת הנופים החדשים ומהן התפתחו מינים חדשים , גדולים יותר ומותאמים לחיים בנופים הפתוחים . חיות אלו דמו בתכונותיהן לשוכני הסוואנות של אפריקה והודו בימינו . עד מהרה , כלומר כחלון' עוד כמה מיליוני שנים , הופיעו בשולי הסוואנות נופי המדבר החשופים והצחיחים . הפרסתנים , בני משפחת הפריים , הזדרזו ושלחו נציגים חדשים אף אל המדבר - הקשה באזורי הקיום על פני כדור הארץ . מיני הפךיים , שבאו לחיות במדבר היו משתי קבוצות - הךאם על ארבעת מיניו וגם הדישון , והצבי על תריסר מיניו . שוכני מדבר חדשים אלה חייבים היו לזנוח את כל תכונותיהם הקדומות , שבאו להם בירושה מאבותיהם , שוכני ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור