4 אדם־חזה - בא אלינו לבלות את החורף. הוא נראה בודד,קשור למקומו ומסלסל בגרונו שירה נעימה.אופייני לו קולו המיוחד-כעין תקתוק מצלצל.