3 צוצלת (תור העיר) דוגרת.הובאה לארץ על־ידי הערבים,לשם גידול,מאז התרחב מקום תפוצתה והיא חיה חופשית בטבע.