1 היךגןי שבנה את קינו בכד נטוש,מביא במקורו אוכל לנקבה הדוגרת.הוא אוהב לקנן בחורים ובנקיקים,אינו בוחל גם בקינון באביזרים שונים שברשות האדם,ואף מוכן לאמץ תיבות קינון מוכנות.הירגזי חוזר ומכריז על שמו במשך כל שעות היום: יר-גזי,יר-ג-זי.