4 עורבני צעיר לאחר עזיבת הקן.תושב קבוע, הולך ומתיישב בארץ בעקבות החורשות וגינות הנוי.