3 קן דוכיפת בקיר הבית - האכלת גוזל. כארץ היא מקייצת ודוגרת,רק בודדות נשארות כל השנה. נזכרת בתורה בין העופות הטמאים (ויקרא י"א,יט‭.(‬