2 זוג נלןרים סורים בפתח קינם.הנקר מקנן בנקרות עצים,אותן הוא מגדיל ומתאים לצרכיו. הקן מרווח בפנים ופתחו - חור קטן בעובי גופו של הנקר.יציב בארץ.