ו גחלי־עורב אפור מבקשים מזון.העורב מקנן על עצים גבוהים. הקן עשוי זרדים ומרופד. קוקיה מצוייצת היא טפילה שלו ובקינו היא מטילה את ביציה.יציב בארץ.