2 "ומלאו בתיהם אחים" (ישעיהו י"ג,כא) -מתוך תיאור הנביא את הפיכת בבל לארץ שממה.לדוךסי־הלילה ראייה סטראוסקופית וחזיתיה.שדה הראייה שלהם אמנם מצומצם, אך הם מסוגלים בקלות לסובב את ראשם לאחור.