3 תנ>ץ?זת.שוכנת באזורים חקלאיים ובקרבת מגורי־אדם. בלילה נשמע קולה כמין נשיפה מפחידה ומכאן שמה וסיפורי הזוועה שנרקמו סביבה.טרפה העיקרי: מכרסמים. מקננת במערות, בחורבות ובעליות גג. מספר ביציה והדגירות שהיא דוגרת תלויים בכמות הטרף שלרשותה: ב''שנות עכברים" דוגרת הנקבה במשך כל השנה (מספר הביצים הנדגרות מגיע עד ‭(14‬ והזכר דואג להאכיל אותה.ב''שנות הרזון‭,"‬באין עכברים, אינה דוגרת כלל.מכאן אנו למדים עד כמה רבה חשיבותה בתחום ההדברה.