5 שאריות הפגר לאחר "יום טיפול קוסמטי" של הנשרים. בתמונוף מעבר לדף: ^זנית־הגגב בתעופה - "גדול הכנפים אלך האבר" (יחזקאל י"ז,ג‭.(‬