1 ז£ז0 במצוק מעל ים הכןלח.שוכן בסביבת הרים.זרמי האוויר העולים למעלה עוזרים לו להתרומם.