‭7#/ 2‬ דואה מעל פגר. בזמן ראייתו בגובה רב סוקר את הקרקע כדי לגלות נבלות.