ו כלוב רבייה לגמנית־הנגב - סיכוי אחרון?נזכרת בתורה בין העופות הטמאים: "את הןושר ואת ה9לס ואת הגמנ^ה" (ויקרא י"א,יג‭.(‬