4 כמאה צבים נדרסו בעונת קינון אחת של עיט־הקזלעים. בתמונוף מעבר לדף: ע\לןל (עיט־ךגים) מביא דג לגוזליו.