‭9 2‬ךס דואה מעל מצוקי מדבר יהוךה.רק שני זונות מקננים ברחבי הארץ.