1 היש עתיד בנגב ‭*van‬ ונתלה‭?...‬יציבה בנגב,ומקננת על עצים.