2 חויאי וגוזל בקנם שבכךמל.חויאי בארמית פירושיו נחש. עיט זה ניזון מנחשים בלבד ולכן לא נפגע מההרעלות.