ו עיט-חמש דקות לאחר הצילום מת מהרעלה בחולה.שים לב למקור החזק,הכפוף מאוד בקצהו.טרפו: עופות ויונקים חיים,אך גם בנבלות אינו בוחל. העיט הנזכר במקרא, מכוון,כנראה,לעופות דורסים גדולים, האוכלים נבלות: "וילד העיט על המגרים" (בראשית ט''ו,יא‭.(‬