אחרוני הנשרים

יוסי לשם כל מי שצפה בעיט הדואה בגאון לאורך מצוק וצולל לפתע , במהירות מדהימה , לעבר טרף מזדמן , או בלהקה של עשרות נשךים המתקבצים מסביב לפגר , אינו זקוק לשכנוע בדבר מקומם הנכבד של העופות הדורסים בנוף ארצנו . כבר באלף השלישי לפני הספירה התרשמו קדמונינו מעוצמתם של דורסי היום , ממקורם המאונקל , ממוטת כנפיהם הגדולה ומטפריהם הארוכים והחדים . הנשר היה עוף מקודש לפרעונים המצריים , העיט שימש כסמל לקיסרות הרומית , הוטבע במטבעות הלניסטיות , ועד היום הוא טבוע בסמלה של ארצות הברית ובדגליהן של מצרים , ספרד , אלבניה ועוד . בישראל קיימות שתי סדרות של עופות דורסים : דורסי היום ודורסי הלילה . לדורסי הלילה משתייכים , בין היתר , הכוס , התנשמת והאורז . הם מתאפיינים בפעילותם הלילית ובולטים בעיניהם הגדולות , הממוקמות בקדמת הראש . העיניים הללו בקדמת ראשם משוות להם מעין הבעת חוכמה - דבר הרחוק , אגב , מלהיות נכון - אך על כך נספר בהזדמנות אחרת . הפעם נתרכז בסךךת דוךסי היום בלבד . סידרת דורסי היום מאופיינת ברגליים חזקות , בטפךים ( כך נקראות ציפורניהם ) ארוכים , כפופים וחדים , הבנויים לתפיסת הטרף ולדריסתו ( ומכאן ג...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור