2 זוג שחפיותץם בהכנה להזדווגות.הן מקייצות ומקננות בארץ (בסביבת החולה ובא?י הים התיכון‭,(‬ולאחר גידול הצאצאים (שני ההורים דוגרים ומאכילים) חוזרות בחורף לא?ךיקה. בתמונוף מעבר לדף: "גם חסיךה בשמים ין־גגה י מועדיי‭":‬ (ירמיהו ח‭,'‬ז‭.(‬ גם בימים רחוקים התרשמו מתופעת הנדודים,ומידיעת הציפור את מועד היציאה לדרך.בעבר הייתה החסידה רק חולפת בארץ,בעת שובה,באביב,מאמריקה לאירופה.ייתכן ובריכות הדגים הן הגורם לכך שחסידות רבות מבלות פה את החורף.רבות מן הצעירות שאינן דוגרות עדיין,נשארות אצלנו במשך כל הקיץ.