2 ברכיה-אבי אבותיו של בךח הבית.רוב הברכיות הנראות בארץ הן נודדות,מעטות נשארות בקיץ לדגירה. משמאל-הזכר הססגוני,מימין- הנקבה בצבעים צנועים: חומה־אפורה ומנומרת. בכנפיים "דגל" משותף לשני בני־הזונ: סגול־כחול עם שני פסים לבנים.