1 "האנפה למינה" (ויקרא י"א ,יט‭,(‬נזכרת בין העופות הטמאים - הכוונה כאן לכל הסוגים שבמשפחה.האנפה האפורה שבתמונה, מנצלת את רגליה הארוכות לחיפוש מזון במים הרדודים והמתוקים.בארץ מועטות האנפות האפורות היציבות,רובן רק הודפות.