2 סיפן-בן למשפחת החופמיים,המבלים את מרבית ימיהם לאורך חופי ביצות ואגמים, ובלית ברירה גם בבריכות הדגים.במקורו המעוקל,דמוי הסיף, אוסף הסייפן מזון מעל פני הבוץ כקוצר,מצד אל צד.שכיח בארץ כחולף ובחורף.