1 במשך החורף אפשר לראות אצלנו,בבריכות הדגים,לא פחותמ־8ו מינים שונים של כרותים.בתמונה מרית זכר.עוף מים השייך לברווזים.הזכר ניכר בצבעיו החזקים.לרוב זכרי הברווזים בישראל לבוש ססגוני,בעוד הנקבות חומות־אפורות ומוסוות.המקור הרחב המיוחד משמש כמסננת למציאת מזון במי הביצות ובמי בריכות הדגים.המרית דוגרת באזורים הצפוניים ומבלה את ימי החורף באזורים הדרומיים. בארץ שכיחה כחולפת וגםכחורפת.