3 גגכן גדול-מתחפר וחבוי במשך היום בחול. העכן המיטיב להתחפר בחול,עושה זאת על־ידי תנועית צךיות,תלך כדי פריסת צלעותיו ושיטוח גופו.בדרך זו הוא דוחף את החול לצדדים ושוקע בתוכו.