4 "חליבת" ארס במעבדה: ראש הצפע מוחזק בלולאה מיוחדת, ושפתיו "נושכות" בחוזקה את שפתי המבחנה.באמצעות לחיצה על בלוטות הארס בצידי ראשו של הצפע,זורם הארס דרך השיניים אל תוך המבחנה.הארס משמש ליצירת נסיוב כנגדו.