‭)3 2‬ב\ גדול,פרט בעל קרניים.עכני סיני ואפליקה הם בעלי קרניים.ץכן ה.נ‭;>.‬ב מחוסר קרניים.קיימת סברה שתפקידן להגן על העיניים.