ז ץכן קטן מתחפר בחול.ביום הוא חבוי בחול,לרוב בפתחי מחילות של מכרסמים. בעת סכנה הוא מתחפר במהירות,כשגופו מכוסה,נותרות עיניו בחוץ,מופנות כלפי מעלה כדי לשמור על שדה הראייה.לאחר ששקע בחול נותרים על־פני השטח עקבות אופייניים המעידים על נוכחותו באתר.