4 אפעה ‭-;;jp‬ הגוון האדום מופיע אצל אוכלסייה החיה ב?רניטים.לא?עה עין־‭;>‬די צבע צהבהב. מסוכן לאדם.