3 צבעיו של הצפע ודוגמת עורו מאפשרים לו הסוואה כמעט מושלמת על קרקע המכוסה עלי שלכת. שים לב לדגם הציור - היכרות תמנע אסון‭...‬