ו "משרש נחש יצא צפע'' (ישעיהו י''ד ,כט‭.(‬ בקיעת צפע. ה^פע ה אךצישךאלי מטיל ביצים ולא משריץ ולדות חיים כשאר בני סוגו.