2 ?תן - בן־דודו של הקוברה.הנציג היחיד של משפחת הפתניים בארץ.ארסי ומסוכן לאדם.