ו "שפיפן עלי־ארח" (בראשית מ"ט,יז‭.(‬ הכבד והמגושם 3צ?עתי הנ; . גב.מסוכן לאדם.