3 צ?תן השוכנים - שדטן קטן המגן על חייו בעזרת שתי שושנים קטנות שהוא אוחז בצבתותיו. בתמונוף מעבר לדף: פזיותים־סוף-להקת נקבות המרחפת מעל לבלט האלמוגים.