ו דג החי צמידון על סבצלות־ה הסבולת - ^ם וניזון מיצוריבו קטניבו שעליהן.על ס3צלות־הים בסביבת אילת,חיים כמה עשרות מינים של בעלי־חיים,שהחבצלת הפונדקאית משמשת להם מקלט,מגן או מקור מזון.