2 זיג שושנון שוחה בין זרועות השושנה איחה הוא חי בשיתוף.דגי השושנון חיים זונות־זוגות בשושנה קבועה,המאכסנת אותם.השושנון מביא מזון לשושנה ומגרש ממנה דגים הטורפים שושנות.ואילו בשעת שכנה,כאשר מתקרבים טורפי דגים,בורח השושנון ומוצא מקלט אצל השושנה.