1 "הרמון" של אלמוניות הפסים באלמוג המאכסן.בכל קבוצה יש זכר שליט אחד,והשאר נקבות.אם נטרף הזכר,מחליפה אחת הנקבות את זוויגה - השחלה שלה הופכת לאשך,ותופסת את מקומו.