ו צברי אלמוגים בשונית,מעליהם מרחפת להקת פזיות ים־סוף.