2 אלמג מחי (ובשמו החדש אלמנן) בין אלמגי־אש (צוךבנאים‭.(‬