5 הלילה הוא שעתם של כוכבי־הים המופיעים בשלל צבעיהם על־פני השונית.