3 קפוד העפרונות (ענ'רונן‭.(‬יצור לילי, היוצא ממחבואו עם חשיבה,עולה על השונית וניזון מאצות זעירות שעל פני הסלע, אותן הוא מגרד בלסתותיו החזקות.