ו שלפוחיתן אךסי - קפודץם החי בעומק של עד 00 ו מ/פעיל בעיקר בלילות.ניכר בקוציו הנושאים בלוטות ארס ומסוגלים לגרום לכאב עז ואפילו להרעלות חריפות (שלפוחיות הארס לבנות‭.(‬