2 נקבת ר!עקרב הצהב נושאת את הוולדות על גבה מתחת לעוקץ המאיים.כך היא מנינה עליהם מבקיעתם ועד שימלאו להם שבועיים, ויוכלו לעמוד ברשות עצמם.