1 נבו יריחו-טורף עוממית בתים.הוא הגדול בעקרבי ישראל ובאזור הים התיכון כולו.