2 אלמנה לרוויה צעירה-בכל הדרה. לכשתתבגר ייעלמו כתמי הגב הצבעוניים והיא תיעשה שחורה. יפה אך מסוכנת.מצויה לצידי אבנים ומתחתן, ובסבך שיחים קרוב לפני הקרקע.