ו נ9ר1וזית בצבע הסוואה צהוב,מטפסת אל הפרח שבו תסתתר ותארוב לטרפה.